Fonduri UE

Fonduri UE

Proiect co-finantat din Fondul European De Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Instrumente Structurale

„Competitivi împreună”

ClusterCS 2.0 - Platformă de management server-cluster scalabilă pentru aplicații web de trafic mare și necesar de stabilitate crescut

Despre proiect:

SOFT DREAMS S.R.L implementează începând cu data de 20.07.2022, în calitate de Beneficiar, proiectul cu titlul “Platformă management server-cluster scalabilă pentru aplicații web de trafic mare și necesar de stabilitate crescut”, având cod MySMIS 2014+ 143313, co-finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2: „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Prioritatea de investiții 2b: Acțiunea 221 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apel de proiecte nr.3.


Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme de management server-cluster scalabilă pentru aplicații web de trafic mare și necesar de stabilitate crescută, prin dezvoltarea de noi module și aplicații inovative prin CDI pentru produsul actual al societății

SOFT DREAMS SRL – ClusterCS, care va integra pe verticală soluțiile TIC obținute prin abordarea domeniilor stiințifice, respectiv:

 • Cyber security;
 • Big data;
 • E-guvernare - Digitalizarea administrației publice.

Proiectul vizează dezvoltarea unei platfome de management server-cluster scalabilă pentru aplicații web de trafic mare și necesar de stabilitate crescut, prin dezvoltarea unor noi module și aplicații inovative ca urmare a procesului de CDI pentru produsul existent al societații SOFT DREAMS SRL – ClusterCS. Versiunea ClusterCS 2.0 va fi un produs orientat pe simplificarea accesului utilizatorului la tehnologii complexe de clustering și lărgirea ariei de management a tehnologiilor utilizate frecvent în aplicații web de trafic mare.


Valoarea totală a proiectului este de 7.874.334,33 lei, cu o valoare totală eligibilă de 7.492.928,68 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 4.802.296,14 lei și din Bugetul național 1.200.574,03 lei, iar co-finanțarea privată a Beneficiarului este de 1.490.058,51 lei.

Proiectul se implementează în Municipiul București, la sediul Beneficiarului SOFT DREAMS SRL pe o durată de 17 de luni (respectiv de la 20.07.2022 până la 31.12.2023)

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unei platfome de management server-cluster scalabilă pentru aplicatii web de trafic mare și necesar de stabilitate crescut, prin dezvoltarea de noi module și aplicații inovative prin CDI pentru produsul actual al societății SOFT DREAMS SRL - ClusterCS.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • OS 1: Obținerea produsului inovativ bazat pe activități de cercetare-dezvoltare în perioada de implementare a proiectului, stabilită pentru 24 luni
 • OS 2: Creșterea inovării societății și identificarea nișei de piață pentru noul produs
 • OS 3: Asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului prin management, diseminarea rezultatelor la scară largă, informare și publicitate, instruire personal și auditarea proiectului

Activități previzionate:

Rezultatele previzionate sunt:

 • Activități de cercetare industrială
 • Activități de dezvoltare experimentală
 • Servicii de consultanţă în domeniul inovării
 • Servicii de consultanţă în sprijinirea inovării
 • Cercetare de piată
 • Elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii proiectului
 • Management de proiect
 • Informare si publicitate
 • Instruire personal
 • Audit proiect

Rezultate așteptate:

Rezultatele prevăzute în urma implementării proiectului sunt următoarele:

 • Produse și servicii TIC inovative susținute – 1 platformă de management server-cluster scalabila dezvoltată prin proiect, respectiv ClusterCS 2.0;
 • Entități publice sau private la care Beneficiarul se va adresa cu aplicaţia realizată prin proiect - 5 entități;
 • Atingerea unei performanțe a investiţiei privind dezvoltarea aplicației – 0,66.

Echipa proiectului:

Implementarea activităților de CDI ale proiectului SMIS 143313 revine Dlui. Dumitru Ionuț-Bogdan având calitatea de Manager proiect. Beneficiarul SOFT DREAMS SRL va beneficia de asistență în implementarea proiectului prin serviciul externalizat in domeniul consultanţei în domeniul managementului de proiect.

Informare si publicitate proiect:

Până în prezent au fost derulate următoarele acțiuni de vizibilitate și promovare la nivelul proiectului:

Contact:

Reasponsabil de proiect: Dumitru Ionuț-Bogdan

Funcţie: Administrator și Manager proiect SMIS 143313

Telefon: 0744757739

Adresă e-mail: ionut.dumitru@clustercs.com

Proiect co-finanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://mfe.gov.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României